Една година след създаването си НД „Достойни за България” вече има над 200 члена в Русенско

Печат
Община Русе

На 06.02.2010г. бе създадено Национално движение „Достойни за България”. Вече една година, в качеството си на организация от възрожденски тип, то обединява хората, носещи в сърцата си родолюбие, патриотизъм и общославянски добродетели. За кратко време в цялата страна бяха изградени местни структури. Наброяващото вече над 8000 члена движение е най-голямата непартийна организация в страната. Обичта към България няма партийна принадлежност!!! Хиляди младежи станаха членове на младежката организация към движението. Има и многобройни студентски дружества от Варна, София, Пловдив и др., които участват активно при решаване на проблемите на учащите се в университетите. На немалко места има създадени професионални дружества към движението – лекарски, учителски, фермерски и др., които оказват ценна помощ за развитието на техните браншове.

Един от основните принципи в работата на Национално движение „Достойни за България” е регионалният принцип. Гражданите работят активно за решаване на своите местни проблеми, защото кой по-добре от тях ги познава и може да ги отстрани своевременно и правилно. Национално движение „Достойни за България” има ясно изказана позиция по всички важни въпроси на живота в нашата страна – както на национално, така и на местно ниво. То участва активно за създаване на активно гражданско общество.

Национално движение „Достойни за България” има вече проведени стотици инициативи от най-различен характер – честване на бележити дати, подпомагане на социални домове, детски градини, училища, църкви, издаване на вестник, организиране на фолклорни събори, строене на чешми и църкви, реализиране на европроекти, обучение на безработни за постъпване на работа, спомага за привличане на инвестиции в слаборазвити райони и мн. др.

В много райони на страната движението е сериозен фактор в обществения живот и спомага за по-висок културен и духовен статус. Не са забравени и българите в чужбина. Благодарение на дарителска акция много българчета от Украйна и Молдова получиха детски книжки, а ученици от гр. Одеса посетиха гр. Ловеч и гр. Троян.

Националното движение „Достойни за България” работи от лятото на миналата година и в град Русе за утвърждаване на социална справедливост и гражданска активност. От лятото на 2010г. в Русе има двама общински съветници, членове на движението, които са разпознаваеми от гражданите, а също така и от другите общини на нашата област. Учредителите на местната структура на непартийното движение в Русе – Татяна Кънева и Добромир Димитров, бяха скандално изключени от партия "Атака" с мотива, че членуват в НД "Достойни за България". Последвалата клеветническа кампания срещу НД "Достойни за България" беше организирана директно от партийната централа на "Атака".

Тази некоректна постъпка на бившите им съратници не разколеба учредителите на "Достойни за България" в Русе и те продължиха активната си дейност по организирането на местните структури. Движението бързо набира членове и симпатизанти. Присъединиха и много други граждани – безпартийни или от др. партии и организации. Движението се стреми да привлича за членове морални, интелигентни и активни българи. Броят на членовете на движението в Русе скочи над 200, като само в града има три дружества - на учители, икономисти и бизнесмени. Структури има и в повечето села в общината. През есента Национално движение „Достойни за България” дари с костюми певческата група към дома за възрастни „Златна есен” в с. Тетово. Общинските съветници на движението контактуват и са търсени от гражданите за решаване на техни проблеми, а също така съдействат за решаване проблемите в социалната, културната и др. сфери.

Посетете ни, научете повече, присъединете се към нас! Официалният сайт на движението е www.dostoinizabg.org и е награден за "най-добър фен уеб сайт" за 2010г. в конкурса на ICN.bg.

Powered by Web Agency