Кои сме ние

Печат

Национално движение Достойни за БългарияНационално движение “Достойни за България”

е обществена организация от възрожденски тип, пропагандираща родолюбие, патриотизъм и общославянски добродетели.

Стремим се да работим за утвърждаването на социалната справедливост като морален критерий в живота на обществото и прилагаме принципите на солидарността в дейността на дружествата ни.

Приветстваме гражданската активност и разчитаме на конкретни действия за реализиране на нашите цели и задачи. Отделяме особено внимание на младежките инициативи и насърчаваме дейното участие на младите хора в обществения живот.

Считаме, че патриотичните ценности сплотяват нацията и стоят над партийната и етническата принадлежност. Отворени сме към диалог по конкретни въпроси и партньорство с обществени и политически организации, които зачитат принципите и целите ни и приемат конкретни ангажименти за тяхното реализиране. Стремим се да бъдем фактор, поставящ политическите формации в конкурентни условия.

***

На 6.02.2010 г. на Учредителното събрание на НД "Достойни за България" е приет Вътрешен правилник за дейността на Движението, в който са формулирани следните цели и задачи:

II. ЦЕЛИ

Чл.2. Целите на Движението са:
2.1. Пропагандиране и съхраняване на родолюбието, като висша добродетел;
2.2. Установяване на патриотичното начало, като водещо в поведението на членовете и симпатизантите на Движението;
2.3. Утвърждаване и популяризиране на общославянски ценности и добродетели в културния и обществен живот;
2.4. Извеждане на социалната справедливост, като морален критерий в живота на обществото, при прилагане от нашите членове на принципите за солидарност и обществена активност.

III. ЗАДАЧИ

Чл.3. Задачите на Движението са:
3.1. Организиране и провеждане на мероприятия с патриотична насоченост, касаещи запазване на родовата ни памет;
3.2. Осигуряване на условия за реализиране на младежки патриотични инициативи;
3.3. Партниране с обществени и политически формации, които зачитат целите на организацията ни и приемат конкретни ангажименти за реализирането им;
3.4. Осъществяване на мероприятия, касаещи запазване достойнството и социалните права на нашите членове и симпатизанти.

Powered by Web Agency