Днес честваме Деня на народните будители

Печат
Ден на народните будители

Национално движение "Достойни за България" честити Деня на народните будители на своите членове и на всички българи! На този ден честваме делото и моралния подвиг на българските книжовници, просветители, възрожденски дейци, борци за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Тази година посрещаме празника с протест на учени от БАН и Селскостопанската академия, които настояват за повече пари за наука в бюджета за догодина и за достойно заплащане на труда им. Българските учени от БАН определят заплащането си, което е с двеста лева по-ниско от средната работна заплата в страната, като "срам и позор" и настояват за допълнителни 12 милиона лева от бюджета за следващата година.

Първото неофициално честване на празника се е случило през 1909 г. в град Пловдив. От 28 юли 1922 г. 1 ноември е обявен за общонационален празник и неучебен ден.

Не е тайна, че духовното просвещение на българския народ е дало така нужния тласък за учредяването и задвижването на национално-освободителното движение по родните земи. Във вече свободна България, както интелигенцията, така и масовият човек, са осъзнали подвига на възрожденските революционери и писатели, които са довели българите до осъзнаването им като нация и до твърдата решителност да се поведе и спечели борбата за независимост и държавен суверенитет.

За да изразят своята признателност, много от градовете и селата кръщават своите училища и читалища на заслужилите народни будители, за да се помнят и прославят имената им.

По повод обявяване празника за общонационален през 1922 г. министър Стоян Омарчевски казва: „...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот...Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоана Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“


Powered by Web Agency