Христос воскресе!

Печат

Христос возкресе!

Христос воскресе!

"…Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна…" (Лука 24:5-6)

Днес православните християни празнуват радостната вест за Христовото Възкресение и си припомнят обещанието за вечен Живот в Христа.

Национално движение "Достойни за България" честити на всички българи светлите Великденски празници!

" В първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други, ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи. И както бяха уплашени и навели лице към земята, - мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна; припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите Му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други. Те бяха Магдалина Мария, и Йоана, и Мария, майка на Йакова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото."

От Лука Свето Евангелие (24:1-12)


Powered by Web Agency