Етрополе беше домакин на национално съвещание на „Достойни за България”

Печат

Втори протест в Добрич, организиран от 'Достойни за България'

На 26.04.2014 г. в гр. Етрополе се проведе национално съвещание на НД „Достойни за България”. Неговата цел бе да се очертаят посоките на работа, универсални за всички региони. Участвалите в съвещанието се обединиха около следните приоритети:

  • Укрепване на връзките с духовните центрове по места (читалищата) и подпомагането им;
  • Постоянен и по – интензивен контакт и обмен на информация между структурите на Движението в цялата страна;
  • Изготвяне проект за нови агитационни и рекламни материали и разпространяването им от организацията;
  • Осигуряване възможността на свободен избор на зоналните секретари кои политически формации да подкрепят на предстоящите избори;
  • Стартиране на централизирана кампания за включване на структурите на Движението в работа по европейски проекти;
  • Изготвяне на нов проект за подобряване качеството на сайта на организацията и популяризирането му.


Powered by Web Agency