Становище на „Достойни за България” – Хасково относно каузата и приоритетите на Движението

Печат
Д-р Анюта Лозева

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящото национално съвещание, Ви представям становището на НД „Достойни за България” – Хасково относно каузата и приоритетите на Движението, които трябва да продължим да следваме в нашата дейност.

КАУЗА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ДОСТОЙНИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА, ДУХ И ДЪРЖАВНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЗА НАЦИЯТА ЦЕЛ - ВЪЗРАЖДАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ, УСТОЙЧИВОСТ И БЪДЕЩЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА СРЕД ЗДРАВА ПРИРОДА.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КАУЗАТА :

1.“Съединението прави силата“- в представянето и отстояването й.

2.“Никой не е по-голям от хляба“- в диалогичното посредничество и партньорство на Движението с гражданите, гражданските организации и държавните институции.

3.“Сърце-ръка“- в доброволчески и подкрепящи дейности.

4.Пълно и прозрачно осведомяване за текущата работа .

ПРИОРИТЕТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КАУЗАТА:

1. Посредничество за поставяне на общата цел на нацията и обединение около нея.

2. Преосмисляне на икономическия и организационен модел на настоящото държавно управление съвместно с българските граждани,организации и институции.

3. Преразглеждане на образователната, здравната и пенсионните системи като функция на икономическия модел.

4. Участие и съдействие в дейности по възпитание и познание на българската история, традиции, култура и дух.

Във връзка с горното изложение смятаме, че СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО е:

 • необходима нова Конституция
 • необходим нов икономически модел /планово-пазарно стопанство,осъществявано по примерно “Шведски модел“/
 • необходим нов Закон за референдумите
 • необходим нов Избирателен закон с въвеждане на електронно гласуване и преформулиране на вота не само като право, но и като задължение /в Конституцията/
 • необходимо антимонополно законодателство
 • необходимо спешно разкриване на работни места
 • необходимо въвеждане на почасова трудова ставка и възможност за наемане на работна ръка за часове
 • необходима прозрачна кадрова политика и обезпеченост на институциите според обективни критерии
 • необходимо намаляване на административната тежест до минимум, особено за най-малките в бизнеса
 • необходимо повишаване на образователното ниво и общите познания
 • необходимо училището да възстанови възпитателната си роля
 • необходимо въвеждане на наборна военна служба
 • необходимо изравняване на стандартите на социалните услуги и качество на живот с тези на останалите европейци.

Д-р Анюта Лозева,

Зонален секретар на НД „Достойни за България” – Хасково

Powered by Web Agency